Over ons

Visie

Threefold Quality System Support (Threefold) is uw eerstekeussupporter met wie u met een praktische kijk de next level van kwaliteitsmanagement bereikt.

Praktische kijk en kwaliteitsmanagement...

 • Hebt u kwaliteitsmanagement ook wel eens ervaren als een vijfde wiel aan een wagen?
 • Hebt u soms het gevoel dat zo’n systeem een extra zware belasting wordt voor uw organisatie?


Sommigen van u hoor ik al zeggen: ‘Nee, te veel extra werk. Laat maar voor nu. We hebben het al druk genoeg.’

Threefold gooit de boeg echter om. We gaan samen met u door uw praktijk van alledag en voegen de kwaliteitselementen toe. Bedrijven die het goed doen en dus kwalitatief goede producten en diensten leveren, kunnen nooit veraf staan van een kwaliteitsmanagementsysteem. Kwaliteitsmanagement helpt dan alleen nog uw bedrijf naar de next level te brengen.

Doelstellingen

Threefold Quality System Support is erop gericht:

 • uw bedrijf te ondersteunen bij het opzetten, onderhouden en/of versterken van uw kwaliteitsmanagementsysteem;
 • uw bedrijf kwaliteitsbewust te maken;
 • te voorzien in alle aspecten die in het verlengde liggen van de bovenstaande doelen, zoals het op zoek gaan naar geschikte middelen voor uw systeem enzovoorts.

Missie

Threefold Quality System Support biedt zijn klant de helpende hand bij het opzetten, onderhouden en/of versterken van een praktisch werkbaar kwaliteitsmanagement-systeem, waarbij de dagelijkse operatie en het systeem met elkaar in balans zijn.

Opzetten, onderhouden en/of versterken van een kwaliteitsmanagementsysteem

 • Waar zit u mee?
 • Hebt u reeds een systeem en een audit achter de rug met bevindingen en/of verbeterpunten?
 • Of hebt u nog geen systeem en wilt u het graag proberen?
 • Hebt u een helpende hand nodig bij het trainen van uw personeel of bij andere aspecten van uw kwaliteits-managementsysteem?

Daar staan wij als Threefold voor!

A threefold cord is not easily broken

Approach en hoofdelementen

Hebt u ooit geprobeerd een koord dat uit drie strengen bestaat in één keer los te trekken? Ja, ik hoor u al zeggen: dat is onmogelijk! Een koord dat uit drie strengen bestaat, is in tegenstelling tot één die uit twee of vier strengen bestaat inderdaad niet makkelijk uit elkaar te halen; de strengen zijn met elkaar verweven. Threefold Quality System Support hanteert dezelfde driestrengenbenadering voor kwaliteitsmanagementsystemen, vandaar het woord ’threefold’ in de naam.

Een sterk kwaliteitsmanagementsysteem bestaat uit een aantal belangrijke elementen die we kunnen groeperen in drie hoofdelementen. Deze hoofdelementen moeten net als drie strengen met elkaar verweven zijn voor een sterk kwaliteitssysteem.

Het gaat om de volgende hoofdelementen:

 • manpower (medewerkers en hun competenties en awareness);
 • management van de processen. Ook wel methode van werken genoemd (monitoring, verificatie en validatie van de processen);
 • middelen (verbruiksartikelen, apparatuur, systemen, infrastructuur maar ook financiële middelen).


Waarom moeten manpower, management en middelen als een drievoudig koord met elkaar verweven zijn voor een goed kwaliteitsmanagementsysteem? Het antwoord wordt duidelijk aan de hand van voorbeelden van systemen waarbij een van deze hoofdelementen ontbreekt.

Geen juiste middelen

Bedrijf A beschikt over goed opgeleide medewerkers met voldoende awareness van kwaliteitssystemen. Daarnaast hebben deze competente medewerkers alle processen en werkmethoden volledig uitgewerkt met alle daarbij behorende beheersmaatregelen voor risico’s. Helaas wordt er niet geïnvesteerd in de juiste attributen, machines en systemen die bijvoorbeeld nodig zijn voor schoonmaak of in de juiste apparaten voor de uitvoer van de processen. Het zal dus heel moeilijk worden voor dit bedrijf een goede kwaliteit te leveren.

Geen competente medewerkers

Bedrijf B heeft juist geïnvesteerd in de beste attributen en de nieuwste ICT-systemen waarbij de werkmethoden ook goed zijn uitgewerkt door topconsultants. Maar de medewerkers hebben echter geen begrip van hoe te werken. Ook dit bedrijf zal geen goede kwaliteit kunnen garanderen.

Geen management van processen

Bedrijf C heeft top opgeleide medewerkers, heeft geïnvesteerd in de nieuwste en in geschikte middelen. Helaas zijn de processen niet goed uitgewerkt, waardoor de verbanden en de risico’s ervan niet duidelijk zijn. Iedereen werkt vanuit zijn vakkennis met de juiste middelen op een eiland. Ook hier zal er dan geen succes zijn.

Het is niet altijd eenvoudig om deze drie hoofdelementen goed in balans te brengen met elkaar. Bedrijven hebben niet altijd de tijd en ruimte en soms ook niet de knowhow om hun personeel te trainen. Om bijvoorbeeld de processen goed te kunnen beoordelen is het vaak nodig er even buiten te staan. De aanschaf van de juiste middelen daarentegen is meestal een intense en tijdrovende zoektocht. Daar zijn wij van Threefold ons erg van bewust. Via onze tab ‘Diensten’ kunt u lezen op welke manier Threefold u hierin support.

Kernwaarden

Threefold Quality System Support heeft de volgende kernwaarden:

 • praktijkgericht
 • creativiteit
 • authentiek
 • kennis
 • persoonlijke groei

Wat is de toegevoegde waarde voor u als klant? Threefold gaat in alles wat wij doen praktijkgericht te werk. Is het nou een kwaliteitssysteem of een training; het team van Threefold zet zoveel mogelijk creativiteit in en zorgt ervoor dat het werk dat wij erbij afleveren, authentiek is. Threefold werkt namelijk niet volgens het copy-en-paste-principe. Uiteraard zijn er aspecten die overal hetzelfde zullen zijn, maar voor Threefold is het belangrijk dat wat zij bij u aflevert, helemaal past bij uw proces.

Zelfs bakkerij 1 zal er bijvoorbeeld anders uitzien dan bakkerij 2. Het Threefoldteam heeft kennisvergroting opgenomen in zijn day to day business en gaat steeds op zoek naar de nieuwste eisen en technieken. Deze kennis wordt dan ook heel graag met haar klanten gedeeld. Threefold staat voor persoonlijke groei van haar teamleden, maar ook van de medewerkers die in dienst van haar klanten zijn. Threefold stimuleert met training en coachingsgesprekken dan ook de groei van het bedrijf niet alleen, maar ook van haar medewerkers. De M van manpower is voor Threefold de motor voor een succesvol kwaliteitssysteem.

Expertise

De directeur, Santussha Soerodimedjo–Rellum, heeft Threefold opgezet na dertien jaren ervaring met kwaliteitsmanagementsystemen van Fernandes Bakery en Fernandes Ice Cream. Van deze jaren was ze tien jaren de eindverantwoordelijke. Onder haar leiding zijn zowel de Broodfabriek, de Ice Cream als de Snack Afdeling ISO 22000 gecertificeerd. In haar rol als kwaliteitsmanager heeft ze diverse trainingen gevolgd die gerelateerd zijn aan verschillende aspecten van kwaliteitsmanagement, zoals corrigerende maatregelen treffen, problem-solving-technieken toepassen en incidentmanagement. Ze heeft intern zelf ook trainingen over verschillende van deze onderwerpen verzorgd en als trainer gewerkt bij Quality Masters NV, waarbij met name hygiëne bij voedselbedrijven een belangrijk onderwerp was.

Santussha heeft geparticipeerd in de commissie voor het ontwikkelen van een etiketteringsstandaard in Suriname alsook in de commissie voor het ontwikkelen van een standaard en technisch voorschrift voor de hygiëne van bakkerijen in Suriname.

Ook heeft zij als praktijkbegeleider studenten van zowel het Natin, Polytechnic College Suriname, de Anton de Kom Universiteit van Suriname alsook van HAS University of Applied Sciences begeleid bij verschillende onderwerpen. Enkele voorbeelden van deze onderwerpen zijn het opzetten van een allergenenmanagementsysteem; het opzetten van een traceerbaarheidssysteem; het verrichten van diverse labonderzoeken naar de chemische, microbiologische en sensorische kwaliteit van producten; de beoordeling van ammoniaksystemen enzovoorts.

In haar rol als Quality Manager heeft ze gedurende 3.5 jaar leidinggegeven aan de HSE- en Security-afdeling, waardoor ze ook een redelijke ervaring heeft met HSE- en securityrisico’s en daaraan gekoppelde onderwerpen.

Standaarden en ervaring

Er zijn een aantal normen waar Threefold ervaring mee heeft. In sommige gevallen is dat omdat we bedrijven ondersteund hebben bij het implementeren van deze norm, maar soms ook omdat we deze norm of elementen uit deze norm gebruiken om te bouwen aan een sterker of stabieler kwaliteitsmanagementsysteem. We denken bijvoorbeeld aan de ISO 9004-norm en de ISO 26000. De ISO 9004 gebruikt Threefold voor het ondersteunen van de management approach en het succesvol managen, terwijl ISO 26000 naar boven wordt gehaald als Threefold de klant meeneemt in doelen van verantwoord omgaan met planet, profit en people (PPP). De standaarden en normen waar er ruime ervaring mee is, volgen hierna.

Norm + Omschrijving Ervaring
HACCP (niet meer certificeerbaar) Implementatie
ISO 22000: 2005 (vervallen) Implementatie
ISO 22000:2018 Implementatie
FSSC 22000 version 4 and version 5. FOOD SAFETY SYSTEM CERTIFICATION 22000 Gedeeltelijke implementatie
ISO/TS 22002- 1: 2009. Prerequisite programs on food safety Implementatie
ISO 33000: 2009. Risk management and guidelines.
NEN-EN-IEC 31010:2019
NEN- EN-31000+ C11: 2019
NENEN-ISO 33000+ C112019
Gebruik van de richtlijnen bij opzet van systemen
ISO 17025. General requirements for the competence of testing and calibration laboratories. Project met een student bij Fernandes Bakery.
ISO 19011: 2011. Guidelines for quality and/or environmental management systems auditing. De Audit afdeling van Fernandes Bakery getraind in deze norm.
ISO 19011: 2018. Richtlijnen voor het uitvoeren van audits van managementsystemen. Gebruik van de richtlijnen bij opzet van systemen
ISO 9004: 2009. Managing for the sustained success of an organization — A quality management approach. Is gebruikt voor de operationele planning van de Fernandes Bakery Quality-afdeling operational plan en voor de verbetering van de food safety quality management.
NEN- EN-ISO 9004: 2018. Kwaliteit van een organisatie - Richtlijnen om duurzaam succes te behalen. Gebruik van de richtlijnen bij opzet van systemen
PAS 96. Defending food and drink. Gebruik van de richtlijnen bij opzet van systemen. Is gebruikt bij het start-upplan Food Defense.
PAS 220: 2008. Is gebruikt voor de GMP’s bij Fernandes bakery.
Norm + Omschrijving Ervaring
HACCP (niet meer certificeerbaar) Implementatie
ISO 22000: 2005 (vervallen) Implementatie
ISO 22000:2018 Implementatie
FSSC 22000 version 4 and version 5. FOOD SAFETY SYSTEM CERTIFICATION 22000 Gedeeltelijke implementatie
ISO/TS 22002- 1: 2009. Prerequisite programs on food safety Implementatie
ISO 33000: 2009. Risk management and guidelines.
NEN-EN-IEC 31010:2019
NEN- EN-31000+ C11: 2019
NENEN-ISO 33000+ C112019
Gebruik van de richtlijnen bij opzet van systemen
ISO 17025. General requirements for the competence of testing and calibration laboratories. Project met een student bij Fernandes Bakery.
ISO 19011: 2011. Guidelines for quality and/or environmental management systems auditing. De Audit afdeling van Fernandes Bakery getraind in deze norm.
ISO 19011: 2018. Richtlijnen voor het uitvoeren van audits van managementsystemen. Gebruik van de richtlijnen bij opzet van systemen
ISO 9004: 2009. Managing for the sustained success of an organization — A quality management approach. Is gebruikt voor de operationele planning van de Fernandes Bakery Quality-afdeling operational plan en voor de verbetering van de food safety quality management.
NEN- EN-ISO 9004: 2018. Kwaliteit van een organisatie - Richtlijnen om duurzaam succes te behalen. Gebruik van de richtlijnen bij opzet van systemen
PAS 96. Defending food and drink. Gebruik van de richtlijnen bij opzet van systemen. Is gebruikt bij het start-upplan Food Defense.
PAS 220: 2008. Is gebruikt voor de GMP’s bij Fernandes bakery.
Threefold Quality System Support N.V. 2023
Design and Development by Namidi N.V.